Các tinh thể quang của chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử OPALS

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Phạm Văn Hội
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu công nghệ chế tạo các tinh thể quang tử đa lớp và đơn lớp (photonic crystals) opal trên cơ sở các hạt thuỷ tinh silica chế tạo bằng sol-gel và tự tập hợp. Kích thước hạt thuỷ tinh silica phù hợp với mạng tinh thể quang tử cho bước sóng tử ngoại, lam và đỏ;
  • Nghiên cứu phân bố các chấm lượng tử bán dẫn vào trong mạng tinh thể quang tử opal với các đế khác nhau (Si, Saphire…);
  • Khảo sát các tính chất  quang của vật liệu nano quang tử  có cấu trúc tinh thể tuần hoàn như: hấp thụ, phát xạ huỳnh quang và điện quang, phát xạ ngẫu nhiên và  cưỡng bức (spontaneous and stimulated emissions), nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước chấm lượng tử, chu kỳ tuần hoàn tinh thể quang tử đến các tính chất quang của vật liệu;

Đối tác: Viện các vấn đề về công nghệ vi điện tử các vật liệu siêu sạch, Viện HLKH Nga.

Kết quả đạt được
  • Chế tạo thành công các chấm lượng tử bán dẫn  CdS,CdSe,ZnO bằng phương pháp hoá học. Kích thước các chấm lượng tử bán dẫn trong khoảng 1-5 nm với độ đồng đều của kích thước hạt +/-5%;
  • Chế tạo thành công các tinh thể quang tử  opal trên cơ sở các hạt thuỷ tinh silica  kích thước 200-500 nm chế bằng phương pháp sol-gel và tự tập hợp.
  • Có phương pháp phân bố các chấm lượng tử bán dẫn vào trong mạng tinh thể quang tử opal, đo được profile phân bố các chấm lượng tử bán dẫn trong tinh thể quang tử theo độ dày của PC;
  • Khảo sát các tính chất  quang của vật liệu nano quang tử opal, nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước chấm lượng tử, chu kỳ tuần hoàn tinh thể quang tử đến các tính chất quang của vật liệu;
  • 2 công bố tại hội nghị và tạp chí quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".