Nghiên cứu về các trường địa vật lý và cấu trúc vỏ Trái đất.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Cao Đình Triều
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý địa cầu
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích cắt lớp sóng dọc địa chấn nghiên cứu cấu trúc thạch quyển Việt Nam và kế cận.
  • Phát triển và ứng dụng phương pháp giải bài toán thuận và bài toàn ngược trọng lực nghiên cứu cấu trúc thạch quyển Việt Nam và kế cận
  • Xây dựng mô hình cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực và cắt lớp sóng địa chấn
  • Đào tạo nâng cao trình độ nghiên cứu của các cán bộ khoa Việt Nam

Đối tác: Viện Vật lý địa cầu
Viện HLKH Ucraina.

Kết quả đạt được
  • Xây dựng chương trình phân tích số liệu trọng lực và cắt lớp sóng dọc địa chấn.
  • Phân tích số liệu động đất nhằm xây dựng mô hình cắt lớp sóng dọc địa chấn thạch quyển và manti Việt Nam và kế cận (1/2 000 000).
  • Phân tích tài liệu trọng lực và kết quả cắt lớp sóng dọc địa chấn P nhằm xây dựng mô hình phân chia đới cấu trúc thạch quyển Việt Nam và kế cận (1/2 000 000).
  • Thiết lập mô hình cấu trúc - mật độ thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận theo tài liệu trọng lực (1/2 000 000).
  • Thiết lập mô hình cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận (các mặt ranh giới cơ bản và hệ thống đứt gãy) trên cơ sở phân tích kết hợp kết quả nghiên cứu theo tài liệu cắt lớp sóng dọc P và mô hình cấu trúc - mật độ (1/2 000 000).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".