Một số vấn đề chọn lọc của hệ mờ và tính toán mềm

Chủ nhiệm đề tài PGS.-TSKH Bùi Công Cường
Đơn vị thực hiện Viện Toán học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 110 triệu đồng
Nội dung đề tài

NC cơ bản về toán học

Kết quả đạt được

Công bố bài báo khoa học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".