Một số cấu trúc toán rời rạc trong tính toán và xử lý tin

Chủ nhiệm đề tài GS.-TSKH Đỗ Long Vân
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài

Nghiên cứu cơ bản về toán học

Kết quả đạt được

Công bố bài báo khoa học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".