Nghiên cứu phát triển phương pháp luận tính toán mềm (Soft Computing) và ứng dụng vào một số lĩnh vực công nghệ với môi trường thông tin không chắc chắn

Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài

Nghiên cứu phát triển lý thuyết đại số gia tử ;

Nghiên cứ ứng dụng lý thuyết đại số gia tử vào việc các bài toán điều khiển mờ ;

Nghiên cứ ứng dụng lý thuyết đại số gia tử vào việc xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu mờ, thông tin ngôn ngữ ;

Ứng dụng ĐSGT trong data mining

Kết quả đạt được

Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học:
1 bài báo quốc tế, 3 bài báo quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".