Phát triển một số phương pháp và kỹ thuật ứng dụng trong phân tích thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng và ước lượng dự án phần mềm

Chủ nhiệm đề tài Đặng Văn Đức
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu đồng
Nội dung đề tài

Nghiên cứu về phát triển phần mềm tái sử dụng hướng mẫu;

Nghiên cứu phương pháp hình thức trong phát triển phần mềm theo hướng đối tượng;

Nghiên cứu các phương pháp ước lượng dự án phần mềm.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".