Một số vấn đề tính toán trong các hệ thống cơ sở dữ liệu

Chủ nhiệm đề tài Vũ Đức Thi
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 290 triệu đồng
Nội dung đề tài

Nghiên cứu một số thuật toán và một số vấn đề liên quan đến tính toán trong cơ sở dữ liệu

Kết quả đạt được

Một số bài báo liên quan đến cơ sở dữ liệu tại các hội thảo Quốc gia, Tạp chí quốc gia và quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".