Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh

Chủ nhiệm đề tài TSKH. Phạm Trần Nhu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".