Nghiên cứu cấu trúc fucoidan trong một số loài rong nâu Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Minh Lý
Đơn vị thực hiện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thời gian thực hiện 0 - 2008
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu cấu trúc của fucoidan chiết tách và phân lập từ một số loài rong nâu Việt Nam nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng phục vụ cho việc khai thác và chế biến rong biển theo định hướng sản xuất dược liệu.
Kết quả đạt được

Các sản phẩm khoa học đã công bố: 5 bài báo
* Kết quả đào tạo sau đại học:  1 luận án TS

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".