Nghiên cứu điều chế xúc tác xử lý khí thải đa cấu tử và động học phản ứng oxy hóa hỗn hợp khí thải

Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Chế tạo xúc tác oxit kim loại , hoạt độ cao, bền vững, xử lý khí thải công nghiệp đa cấu tử ;
- Làm sáng tỏ bản chất tâm hoạt động, tạo cơ sở khoa học cho việc điều chế xúc tác.
- Thiết lập phương trình động học các phản ứng oxi hóa sâu CO, VOC, hỗn hợp CO+VOC

Kết quả đạt được

- Số bài báo đã công bố: 4
Báo cáo HN trong nước: 1
Báo cáo HN quốc tế: 4
- Đào tạo: 1 NCS hoàn thành trong năm 2009
Th.S.: 8

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".