Nghiên cứu chế tạo và nâng cao hiệu quả của xúc tác quang TiO2 kết hợp với ánh sáng mặt trời để xử lý ô nhiễm môi trường

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Dung
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Hoá học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu đồng
Nội dung đề tài
 • - Biến tính TiO2 P-25 và TìO Sol-gel bằng nguyên tố Mg và nitơ với tỷ lệ khác nhau;
 • - Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến họat tính của TiO2 biến tính với ánh sáng UV-Vis
Kết quả đạt được
 • - Số bài báo đã công bố: 3
  Báo cáo HN trong nước: 2
  Báo cáo HN quốc tế: 2
  - Đào tạo: 1 NCS hoàn thành trong năm 2009
  Th.S.: 7

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".