Cơ chế tổng hợp nano-composit poly-pyrol/oxit bằng phương pháp điện Hóa.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lê Hiền
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130
Nội dung đề tài

NC cơ chế tổng hợp nanocomposit trên cơ sở polypyrol dẫn điện và các oxit có kích thước nano bằng phương pháp điện hóa nhằm ứng dụng trong bảo vệ chống ăn mòn kim loại và xúc tác điện hóa xử lý nước thải công nghiệp.

Kết quả đạt được

- Công bố: 1 bài báo quốc tế,  04 bài báo trong nước và 04 bài đang chờ đăng; 01 BC quốc tế và 2 BC trong nước.
- Đào tạo: 04 thạc sỹ và 02 sinh viên theo hướng đề tài.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".