NC ảnh hưởng của Al2O3 và SiO2 tới quá trình kết tủa, cấu trúc và khả năng chống ăn mòn của lớp mạ hợp kim ZnNi tạo ra bằng phương pháp xung điện Hóa

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Dũng
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài

Tiến hành các thử nghiệm gia tốc (mù muối Q-FOG theo tiêu chuẩn ASTM B117), thử nghiệm tự nhiên với các lớp mạ hợp kim ZnNi có và không có thành phần hạt trơ Al2O3, SiO2.
Soi chụp cấu trúc và phân tích thành phần các lớp mạ sau thử nghiệm gia tốc và tự nhiên nhờ kính hiển vi điện tử quét SEM kèm theo EDS.

Kết quả đạt được

- Công bố : 02 bài báo sẽ được gửi đăng  tạp chí trong nước.
- Đào tạo 1 sinh viên theo hướng đề tài.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".