Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, tính chất, hình thái học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở polyme nhiệt dẻo và clay hữu cơ

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Thạc Kim, ThS Vũ Minh Đức
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

Khảo sát cấu trúc, độ bền nhiệt của vật liệu compozit PP/PP-g-MA/clay bằng SỌM, XRD và TGA. Nghiên cứu tương tác phân tử trong quá trình chế tạo vật liệu compozit ỌVA/clay bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại.

Kết quả đạt được

Có  01 bài báo gửi, chờ đăng trên Tạp chí Hoá học.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".