Chế tạo và nghiên cứu tính chất của polyme nanocompozit phân huỷ sinh học trên cơ sở tinh bột nhiệt dẻo và nanoclay dùng làm bao gói thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài TS Đào Thế Minh
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

Nghiên cứu chế tạo nanocompozit PE/tinh bột nhiệt dẻo/nano-clay, nghiên cứu tính chất che chắn và tính chất phân huỷ sinh học của nanocompozit PE/tinh bột nhiệt dẻo/nano-clay.

Kết quả đạt được

-  Có  03 bài báo gửi, chờ đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ và Tạp chí Hoá học, đang hướng dẫn 01 NCS làm luận án tiến sỹ có liên quan tới đề tài này.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".