Nghiên cứu phản ứng tổng hợp và biến đổi một số dẫn xuất của cao su và dầu thực vật Việt Nam chứa nhóm epoxy, acrylat

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Xuân Hiền
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu
Nội dung đề tài

NC tổng hợp các dẫn xuất CSTN và DTV chứa nhóm epoxi, acrylat.
NC quá trình khâu mạch của các dẫn xuất CSTN và DTV chứa nhóm epoxi, acrylat bằng nhiệt, xúc tác, tác nhân, bằng phương pháp quang Hóa.
NC và đánh giá khả năng ứng dụng các sản phẩm nêu trên làm chất tạo màng dùng trong véc ni.

Kết quả đạt được

- Đã hoàn thành 7 bài báo gửi đăng Tạp chí Hoá học và Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
- Đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh. Đã hướng dẫn 04 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".