Nghiên cứu lớp phủ “thông minh” tự sửa chữa để bảo vệ chống ăn mòn cho thép cac bon nhờ polyme dẫn lai tạp axit dị vòng nitơ

Chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Anh Trúc
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

Tổng hợp clay polypyrrol nanocomposit với các loại anion khác nhau.
Đánh giá cấu trúc và khả năng  bảo vệ chống ăn mòn của clay nanocomposit.

Kết quả đạt được

- Tổng hợp nanocomposit clay polypyrrol với 3 loại anion khác nhau (axit hữu cơ mạch thẳng, không no, mạch vòng). Khảo sát cấu trúc và tính chất của clay polypyrrol thu được bằng phổ hồng ngoại, phổ nhiễu xạ tia X, SEM, phân tích nhiệt. Kết quả thu được cho thấy, hàm lương Ppy trong nanocomposit là 30 %. Trong 3 loại axit khảo sát, axit mạch vòng cho hiệu suất cao nhất.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".