Tổng hợp điện hóa màng polyme chức hóa có khả năng nhậy cảm với ion kim loại.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Tuấn Dung
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Nội dung đề tài

Tổng hợp điện hóa màng polyme chức hóa: polytyramin (PTyr), polydiaminonaphtalen (PDAN) và khảo sát tính nhạy với các cation kim loại nặng

Kết quả đạt được

- 02 bài báo chờ đăng trên Tạp chí KHCN, Tạp chí Hóa học.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".