NC sử dụng nhựa nhiệt rắn polyurethane phế thải cho phụ gia bê tông

Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Gia Vũ, TS. Bùi Trần Lượng
Đơn vị thực hiện Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Nội dung đề tài

NC khả năng ức chế của PU tái chế trong bê tông

Kết quả đạt được

- NC khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của PU tái chế. Kết quả đánh giá bằng phương pháp đo thế ăn mòn và tổng trở diện Hóa cho thấy hiệu suất ức chế ăn mòn cao nhất thu được khoảng 85 % với 2 % PU tái chế, tương đương với 2 % natri nitrit.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".