Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1472
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo, tính chất lý Hóa và khả năng ứng dụng của vật liệu cacbon xốp nanomet
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng. Ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp 30% PROPAN- 70% BUTAN
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế tạo lớp phủ niken có cấu trúc submicro-nano có khả năng chồng ăn mòn cao bằng kỹ thuật mạ xung
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ứng dụng phức chất cơ kim trên cơ sở Triphenyl photphin oxit trong chiết phân chia, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và phương pháp tổng hợp các nguyên tố đất hiếm, oxit kim loại quí, vật liệu chứa đất hiếm kích thước nanômet dùng trong xúc tác,
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của các chất độn hoạt tính silicat biến tính hữu cơ nanofil đối với các hỗn hợp cao su (NR/SBR, NR/EPDM và EPDM). Khảo sát tính chất của các vật liệu polyme nanocomposit trên cơ sở các hỗn hợp polyme nói trên
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tổ hợp xúc tác oxyhóa và xúc tác DeNOx trên nền các oxit phức hợp có kích thước nanômét, pha tạp các oxit kim loại nhằm chế tạo các bộ lọc xử lý khí CO, VOC, SOx và NOx
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của một số hệ vật liệu từ manganite có kích thước micro va nanomet
8 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số phương pháp chế tạo và các tính chất của một số vật liệu hạt nano từ tính
9 Hình ảnh nổi bật Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và xử lý vật liệu lai chức năng giữa nhóm hữu cơ acrylics và oxit kim loại Y2O3 và TiO2 dạng hạt hoặc ống nano và khả năng ứng dụng trong quang tử học
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các cấu trúc nano ZnO (thanh và dây) bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD) và NC tính chất vật lý của các vật liệu đó
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu hiệu ứng giam giữ phonon và hiệu ứng bề mặt của hệ vật lý thấp chiều bằng phương pháp tán xạ Raman
12 Hình ảnh nổi bật Chế tạo và khảo sát tính chất trao đổi, tích trữ và dẫn ion của vật liệu nano trên cơ sở các perovskite của hợp chất oxit kim loại chuyển tiếp ứng dụng trong kỹ thuật quang điện tử
13 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc, đặc tính quang huỳnh quang và điện huỳnh quang của linh kiện phát quang trên cơ sở vật liệu Si có cấu trúc nano
14 Hình ảnh nổi bật Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu sự phát xạ mốt vọng hành lang với độ rộng cực phổ hẹp trong buồng cộng hưởng dạng cầu kích thước micromet trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế nhạy khí cháy và các tính chất của oxit perovskite có kích thước nanômét
17 Hình ảnh nổi bật Chế tạo và NC động học điện tử và động học spin trong các vật liệu điện tử tiên tiến (sắt từ – CMR, GMR, sắt từ – CIM và bán dẫn pha loãng từ dạng khối và dạng màng mỏng kích thước nanô mét
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ sở vật lý và quy trình của các giải pháp công nghệ nâng cao phẩm chất từ tính của nam châm hai pha từ cứng/mềm có cấu trúc nano
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn
20 Hình ảnh nổi bật Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".