Đa dạng sinh học, cấu trúc và đặc điểm của quần xã sinh vật đáy ở vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Tác An
Đơn vị thực hiện Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài

Đối tác: Viện Sinh vật biển, phân viện Viễn Đông, Viện HLKH Nga

Kết quả đạt được
  • Báo cáo kết quả dự án.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".