Nghiên cứu sự thích nghi và đa dạng sinh học giun tròn ở nhiệt đới và vai trò của các loài nhiệt đới trong quá trình phát triển, tiến hóa của nhóm động vật này

Chủ nhiệm đề tài Phạm Văn Lực
Đơn vị thực hiện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu các quy luật phát sinh phát triển, mối quan hệ hữu cơ giữa các nhóm và đa dạng sinh học giun tròn  ở các hệ sinh thái nhiệt đới và các đặc điểm chủng loại phát sinh của các đơn vị phân loại đó và phân bố địa lý của chúng.

 

Đối tác: Spiridonov Sergei Eduardovic
Viện ký sinh trùng Matxcova và Viện Sinh học biển Viễn Đông

Kết quả đạt được

- 3 bài tạp chi chuyên ngành quốc tế
- 2 báo cáo hội nghị Giun tròn quốc tế tại Australia 5/2008

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".