Phân lập vi sinh vật diệt muỗi và xây dựng thư viện vi sinh vật diệt côn trùng gây hại

Chủ nhiệm đề tài PGS. Ngô Đình Bính
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2007 - 2010
Tổng kinh phí 225 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Trao đổi cán bộ NC. Thiết kế mồi và các điều kiện PCR để xác định các tác nhân gây bệnh côn trùng ở các vùng Hokkaido và VN. Phân lập các tác nhân gây bệnh côn trùng tại các tỉnh miền Bắc VN (ưu tiên các vi khuẩn diệt muỗi).

Đối tác: GS Bando H, Đại học Hokkaido, Nhật Bản

Kết quả đạt được
  • 1 chuyến trao đổi với đối tác Nhật Bản. 2 chuyên gia VN sang NB và 3 chuyên gia NB sang VN.
  • Sẽ thành lập Ngân hàng gen quốc tế về tác nhân gây bệnh cho côn trùng.
  • Thu mẫu bệnh côn trùng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".