Nghiên cứu đa dạng sinh - hoá học và hoạt tính sinh học các hoạt chất Lipit, oxylipin và axit béo của rạn San hô Việt Nam nhằm định hướng sử dụng trong Y, Dược, công nghiệp thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Quốc Long
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 185 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Điều tra đa dạng sinh – hoá học và thu thập mẫu sinh vật biển rạn san hô Việt Nam; Chọn 2 khu vực tiêu biểu, miền bắc là Quảng Ninh-Cát Bà và miền trung là Nha trang-Khánh Hoà.
  • Sử dụng kỹ thuật hiện đại để chiết tách, khảo sát cấu trúc các hoạt chất, phát hiện tiềm năng dược liệu biển của các hợp chất có HTSH từ rạn san hô ngầm Việt Nam (đặc biệt chú ý lớp hoạt chất lipit, oxylipin và axít béo
Kết quả đạt được
  • Đã thu thập các kết quả đa dạng sinh hoá rạn San hô ven biển Việt Nam.
  • Đã tập hợp kết quả chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất lipit và oxylipin và axít béo theo định hướng đa dạng sinh hoá của rạn San hô Việt Nam phục vụ xuất bản 01 sách chuyên khảo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".