Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1439
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất
2 Hình ảnh nổi bật Cơ - Lý tính vật liệu và giới hạn bền kết cấu
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ
4 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết
5 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp.
6 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu dao động trong cơ hệ chịu kích động ngẫu nhiên và các phương pháp giảm dao động có hại
8 Hình ảnh nổi bật Phương pháp bài toán ngược và sóng phi tuyến soliton
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí
10 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống
11 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề mô hình mô phỏng trong thủy khí công nghiệp và môi trường
12 Hình ảnh nổi bật Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể
13 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề cơ bản của lý thuyết dòng chảy nhiều pha và có khả năng ứng dụng trong mô phỏng và dự báo lũ bùn cát
14 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa
16 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề nâng cao về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức
17 Hình ảnh nổi bật Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh
18 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng.
20 Hình ảnh nổi bật Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh … Mã số: 2.007.06
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".