Khai thác một số phương pháp tiêu biểu về trích chọn đặc trưng và khả năng ứng dụng trong nhận dạng chữ, tiếng nói, văn bản và hình ảnh … Mã số: 2.007.06

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Ngô Quốc Tạo
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 310 triệu đồng
Nội dung đề tài

•    Mô hình hiệu quả cho nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế.
•    Tăng tốc nhận dạng chữ Việt viết tay cô lập bằng cách kết hợp SVM và các  đặc trưng thống kê.
•    Tích hợp hệ tổng hợp tiếng việt vào hệ thống callcenter hỗ trợ  chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
•    Xây dựng một thuật toán phân lớp có khả năng tổng quát hóa tốt thích hợp để nhận dạng kí tự đã bị biến dạng.

Kết quả đạt được

- Tập các bài báo, BC tại các tạp chí hội thảo quốc tế, trong nước.  Nơi lưu trữ Viện Công nghệ thông tin và VAST.
- Các công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế : 3, quốc gia : 3
- Các BC khoa học tại các hội nghị tại các hội nghị quốc tế: 5 ; quốc gia : 2

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".