Nghiên cứu xây dựng một số thuật toán nhanh giải các bài toán lớn và ứng dụng.

Chủ nhiệm đề tài PGS.-TS Đặng Quang Á
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu phương pháp số giải các bài toán biên cho phương trình đạo hàm riêng cấp hai và cấp bốn với các điều kiện biên hỗn hợp trong miền hình học phức tạp ; xây dựng các thuật toán hữu hiệu giải một số bài toán ô nhiễm môi trường ; NC phương pháp thống kê toán học và ứng dụng
Kết quả đạt được
  • Số bài báo đã đăng hoặc gửi đăng : 03, bản thảo : 01

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".