Các phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm

Chủ nhiệm đề tài PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 140 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Phát triển các khía cạnh lý thuyết và đảm bảo toán học phục vụ cho các quá trình đặc tả, thiết kế, cài đặt và bảo trì các sản phẩm phần mềm trong đó thiết kế các cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và đặc tả các quy trình phát triển phần mềm được đặc biệt coi  trọng.
Kết quả đạt được

•    Phát triển các hệ hình thức đặc tả các đại số hệ cho các kiểu dữ liệu và ứng dụng trong thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu nhiều chiều và khai thác kho dữ liệu.
•    Đề xuất các qui trình quản lí chương trình, dữ liệu và tri thức trong các công ti phần mềm, các quy trình triển khai ứng dụng CNTT trong quản lí và giáo dục.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".