Một số vấn đề nâng cao về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lê Hải Khôi
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu ở mức độ nâng cao một số vấn đề về các hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức, đồng thời phát triển mở rộng sang các NC liên quan đến xử lý, tổ chức và khia phá dữ liệu, xây dựng mô hình hệ chuyên gia có thể áp dụng vào một số lĩnh vực cụ thể (y tế, dự báo dữ liệu, ...)
Kết quả đạt được
  • Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
    Các BC khoa học trong các hội nghị khoa học
    Đào tạo, hướng dẫn cao học và NC sinh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".