Nghiên cứu một số vấn đề trong công nghệ điều hành tối ưu các hồ chứa

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Ngô Huy Cẩn
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Cải tiến bộ chương trình tính toán thủy văn Marine và áp dụng phương pháp đồng nhất số liệu để hiệu chỉnh các thông số của bộ chương trình nhằm dự báo tốt quá trình lũ đến các hồ Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La.
  • Thiết lập bài toán và xây dựng chương trình tính toán điều khiển tối ưu cho hệ thống gồm 3 hồ: Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang
Kết quả đạt được
  • Đã hoàn thành 3 bài báo, 2 BC tại Hội nghị Quốc gia, 1 đăng tại tạp chí Quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".