Bức xạ tự phát trong môi trường có điều kiện biên phức tạp

Chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Trung Dũng
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Khảo sát động học phân cực spin polariton với cơ chế tán xạ polariton-polariton và polariton-phonon âm  trong vi hốc bán dẫn trong điều kiện xem xét sự tán xạ với nhiều mức năng lượng. Bằng kích thích xung và liên tục cộng hưởng của ánh sang có phân cực khác nhau, chúng tôi cố gắng thu được các kết quả thực nghiệm gần đây
Kết quả đạt được
  • Các kết quả được công bố trong công trình :
    Polarization kinetics of semiconductor microcavities investigated with a Boltzmann approach, H. Thiên Cao, T.D. Doan,  D.B. Tran Thoai and H. Haug, Phys. Rev. B77, 075320 (2008)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".