Động học spin của Polariton trong các vi hốc bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài TS. Cao Huy Thiện
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Xem xét bài toán bức xạ tự phát khi vật bức xạ đặt gần hệ trụ
- Tính lực tương tác Casimir giữa 2 tấm phẳng có kích thước giới hạn
- Tính lực Casimir-Polder giữa một nguyên tử và một tấm phẳng vật liệu thuận tay trái

Kết quả đạt được
  • Các kết quả được công bố trong  công trình :
    Interatomic van der Waals potential in the presence of a magneto-electric sphere , H. Safari, D.-G. Welsch, Ho Trung Dung, S. Y. Buhmann ,
    Phys. Rev. A 77, 053824 (2008).
    2. Spontaneous decay of an excited atom placed near a rectangular plate, Tuan Anh Nguyen and Ho Trung Dung, Eur. Phys. J. D 46, 173 (2008).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".