Pin nhiên liệu dùng Methanol trực tiếp (DMFC): Vật lý, ứng dụng triển khai và công nghệ chế tạo có sử dụng Vật liệu và công nghệ nano

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ và phương pháp phủ hạt với các chất tương hợp sinh học phục vụ cho các nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y-sinh học
Kết quả đạt được
  • Đã nghiên cứu tổng hợp được nhiều mẫu các hạt nano ferit từ và phủ hạt với các chất tương hợp sinh học khác nhau và bước đầu thự nghiệm trên thỏ và chuột phục vụ cho các nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh trong lĩnh vực y-sinh học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".