Các quá trình tương tác điện tử của hệ điện tử trong chấm lượng tử bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu các quá trình tương tác điện tử - photon trong các chấm lượng tử bán dẫn để làm cơ sở khoa học cho sự phát triển các linh kiện điện tử nanô.
Kết quả đạt được
  • Đã hoàn thành việc thiết lập các phương trình cơ sở của điện động lực học lượng tử trong hốc (cavity quantum electrodynamics) và đề xuất phương pháp giải các phương trình động lực học lượng tử của các bit lượng tử trong vi hốc.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".