Nghiên cứu cơ chế phát quang hiệu suất cao trong một số vật liệu định hướng ứng dụng trong chiếu sáng rắn

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Quang Liêm
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 540 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Xây dựng quy trình chế tạo một số loại chấm lượng tử bán dẫn như CdSe và CdTe, InP ổn định, đảm bảo chất lượng;
- NC tính chất huỳnh quang phụ thuộc năng lượng photon kích thích, phụ thuộc mật độ kích thích và nhiệt độ mẫu.
- NC các cơ chế huỳnh quang, một số quá trình tái hợp phát quang trong chấm lượng tử bán dẫn và các chuyển dời điện tử trong ion đất hiếm.

Kết quả đạt được

- Quy trình công nghệ chế tạo các chấm lượng tử bán dẫn CdSe, CdTe, InP cho phép chủ động chế tạo mẫu chất lượng tốt, đáp ứng các NC cơ bản;
- Kết quả công bố: 08 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 02 bài báo đăng tạp chí quốc gia và 05 BC Hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia;
- Kết quả đào tạo: 03 NC sinh tiếp tục thực hiện luận án trong khuôn khổ các vấn đề NC của đề tài

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".