Nghiên cứu cơ chế nhạy khí cháy và các tính chất của oxit perovskite có kích thước nanômét

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Vũ Xuân Quang
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Hiểu biết thêm về cơ chế quang-ion-Hóa (photo-ionization) các ion đất hiếm trong quá trình hole-burning phổ bền vững ( Persistent Spectral Hole Burning –PSHB ) ở các vật liệu thuỷ tinh pha tạp Sm2- và đất hiếm.
- Chế tạo thử vật liệu có hiệu ứng PSHB trên cơ sở các thuỷ tinh oxide chứa đất hiếm, nhằm mục tiêu lâu dài sẽ tạo ra những vật liệu photonic thế hệ mới có khả năng ghi quang học cao hơn hẳn vật liệu truyền thống.

Kết quả đạt được

- Chế tạo vật liệu PSHB chủ yếu là hai họ thuỷ tinh Aluminosilicate được pha tạp đất hiếm Europium và Sumarium.
- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu Aluminosilicate có pha tạp Eu3-, Sm3- chế tạo bằng phương pháp Sol-gel.
Công bố khoa học
-06 bài báo Hội nghị quốc gia (H ội nghị Vật lí toàn quốc 2007, Hội nghị QHQP 2008)
-1 bài báo Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 2008

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".