Nghiên cứu sự phát xạ mốt vọng hành lang với độ rộng cực phổ hẹp trong buồng cộng hưởng dạng cầu kích thước micromet trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Phạm Văn Hội
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài

- NC hiệu ứng động lực học lượng tử (Quantum electro-dynamic cavity-QED cavity) trong buồng cộng hưởng micromét;
- NC phát xạ và chọn lựa mốt vọng hành lang (WGM) trong buồng cộng hưởng cầu micromét;
-  NC hiệu ứng phát xạ WGM với độ rộng phổ cực hẹp từ laser vi cầu và vi đĩa*  trên cơ sở vật liệu silica pha tạp đất hiếm với nồng độ pha tạp khác nhau;

Kết quả đạt được

- Đã chế tạo được các laser vi cộng hưởng dạng cầu và thoi kích thước từ 40 đến 160 micro-mét phát xạ phổ hẹp tại vùng sóng 1550nm;
- Đã thu được kết quả xuất sắc về công suất phát xạ của một mốt WGM đạt trình độ quốc tế cao;
- Đã có tổng cộng  24 công trình công bố trong và ngoài nước trong 3 năm (xem phụ lục): 05 bài tạp chí quốc tế; 01 bài tạp chí trong nước; 09 bài hội nghị quốc tế; 09 bài hội nghị trong nước

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".