Vật liệu silica pha tạp ecbi có chứa nano tinh thể silic dưới dạng màng mỏng sử dụng trong linh kiện quang tử tích cực ở vùng hồng ngoại

Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Huy
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Chế tạo màng silica chứa nanô tinh thể gồm nhiều lớp với chiế suất khác nhau sử dụng trong dẫn sóng với các đăch trưng quang học ổn định
- Chế tạo màng silica pha tạp Er có chứa nanô tinh thể Si gồm nhiều lớp với chiết suất khác nhau sử dụng trong dẫn sóng có khuếch đại vàlaser với buồng vi cộng hưởng dạng đĩa

Kết quả đạt được

Các công trình khoa học đã công bố:

- 02 bài báo đăng tạp chí quốc tế;

- 3 BC hội nghị quốc tế và

- 2 BC hội nghị quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".