Nghiên cứu cấu trúc, đặc tính quang huỳnh quang và điện huỳnh quang của linh kiện phát quang trên cơ sở vật liệu Si có cấu trúc nano

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Dương
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Chế tạo linh kiện phát quang trên cơ sở Si có cấu trúc nanô. NC cấu trúc, đặc tính quang huỳnh quang (PL) và điện huỳnh quang (EL) của vật liệu và linh kiện phát quang trên cơ sở vật liệu Si có cấu trúc nanô nhằm tìm hiểu cơ chế phát quang và tăng hiệu suất phát quang.
Kết quả đạt được

Công bố:
- 02 bài báo đăng tạp chí quốc tế;
- 02 bài báo đăng tạp chí quốc gia;
- 01 BC hội nghị quốc tế và
- 3 BC hội nghị quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".