Nghiên cứu hiệu ứng giam giữ phonon và hiệu ứng bề mặt của hệ vật lý thấp chiều bằng phương pháp tán xạ Raman

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài

1.    NC tương tác điện tử - phonon trong hệ vật lý thấp chiều; sự phụ thuộc kích thước của các mode phonon; ảnh hưởng của hình dạng nano tinh thể và độ dày lớp vỏ của cấu trúc nano lõi/vỏ lên phổ phonon.
2.    Ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp lên phổ phonon của hệ vật lý thấp chiều.

Kết quả đạt được
  • Các công bố khoa học:
    Tạp chí quốc tế: 04
    Tạp chí quốc gia: 01
    Hội nghị quốc tế: 01
    Hội nghị quốc gia: 02

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".