Nghiên cứu các cấu trúc nano ZnO (thanh và dây) bằng phương pháp lắng đọng pha hơi (CVD) và NC tính chất vật lý của các vật liệu đó

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Trần Kim Anh
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Sử dụng phương pháp lắng đọng Hóa học pha hơi (CVD) chế tạo thanh và dây nano ZnO trong đều kiện phòng thí nghiệm ở VN: ảnh hưởng của đều kiện công nghệ như Nhiệt độ, lưu lượng khí, vị trí đặt đế và nguồn kim loại Zn lên tính chất cấu trúc và tính chất quang của sản phẩm thu được (thanh và dây). So sánh với các phương pháp chế tạo khác, ưu và nhược đểm, sử dụng các công nghệ Hóa lý sở trường để cải tiến hoặc tạo được quy trình mới.
Kết quả đạt được
  • Các kết quả NC được trình bày tại các hội nghị quốc tế: ICCE14 (Mỹ, 2006), IWOFM-IWONN (VN, 2006), ICCE15 (Trung Quốc, 2007), Đức-Việt (Đức, 2007), AMSN (VN, 2008); các hội nghị trong nước: Hội nghị Quang học Quang phổ (Cần thơ, 2006), Vật lý chất rắn toàn quốc (Vũng Tầu, 2007); trên  tạp chí: Advances in Natural Sciences (01 bài), Springer book (01 bài)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".