Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1493
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Mấy vấn đề cơ bản của Vật lý nano và tính toán lượng tử, nói riêng, của Vật lý lượng tử, nói chung
2 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng không trật tự trong các cấu trúc nanô bán dẫn nằm trong từ trường
3 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng cấu trúc điện tử và tính chất quang của hệ điện tử trong các cấu trúc nano bán dẫn
4 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết các quá trình truyền dẫn trong bán dẫn từ pha loãng
5 Hình ảnh nổi bật Chuyển pha trong các hệ phức hợp
6 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng lượng tử trong dẫn điện ở các linh kiện nano
7 Hình ảnh nổi bật Hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3-3-1
8 Hình ảnh nổi bật Một số phương pháp trong vật lý năng lượng cao và ứng dụng cho các hệ tương quan mạnh
9 Hình ảnh nổi bật Sự thống nhất và tương tác giữa trường điện từ và trường hấp dẫn trong lý thuyết trường thống nhất Einstein – Cartan – Evans (ECE)
10 Hình ảnh nổi bật Tương tác electron – phonon và các tính chất điện tử của các cấu trúc nano bán dẫn
11 Hình ảnh nổi bật Các hiệu ứng quang phi tuyến kết hợp trong giếng lượng tử bán dẫn
12 Hình ảnh nổi bật Động lực học phi tuyến
13 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp mô phỏng phân tích ứng xử, đánh giá phá hủy kết cấu bản vỏ và ứng dụng
14 Hình ảnh nổi bật Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý, địa kỹ thuật cho công nghệ xây dựng, dự báo và phòng chống các hiểm họa địa chất
16 Hình ảnh nổi bật Cơ - Lý tính vật liệu và giới hạn bền kết cấu
17 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu thiết kế, mô phỏng động lực học và điều khiển rôbốt thông minh và vệ tinh siêu nhỏ
18 Hình ảnh nổi bật Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết
19 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán, cân bằng máy quay và giảm dao động cơ hệ hỗn hợp.
20 Hình ảnh nổi bật Chẩn đoán kỹ thuật công trình - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".