Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 1391
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài
1 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng
2 Hình ảnh nổi bật Tổng quan một số thành tựu mới và hoạt động của toán học
3 Hình ảnh nổi bật Một số phương pháp của đại số và hình học với ứng dụng vào lý thuyết số
4 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết các kỳ dị thực và phức
5 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp tính toán và tổ hợp trong đại số và hình học đại số
6 Hình ảnh nổi bật Giải tích thô và tối ưu
7 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các tính chất hàm số qua hình học của phổ
8 Hình ảnh nổi bật Tối ưu đa mục tiêu với các hàm không trơn không lồi
9 Hình ảnh nổi bật Bài toán phân bổ tài nguyên và ứng dụng trong việc giải quyết một số vấn đề của mạng giao thông thành phố
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu các bài toán của phương trình vật lý toán
11 Hình ảnh nổi bật Xây dựng thuật toán và chương trình giải các bài toán cân bằng
12 Hình ảnh nổi bật Cấu trúc vành mô đun và lý thuyết biểu diễn
13 Hình ảnh nổi bật Tôpô và hình học của các đa tạp thấp chiều và ứng dụng
14 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết Nevanlinna p-adic và ứng dụng
15 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề trong giải tích điều hoà sóng nhỏ và p-adic
16 Hình ảnh nổi bật Các phương pháp định tính và giải số các phương tình vi phân đạo hàm riêng cấp 1 và cấp 2
17 Hình ảnh nổi bật Bài toán ngược cho phương trình parabolic và elliptic: lý thuyết và ứng dụng
18 Hình ảnh nổi bật Tối ưu đơn điệu: mở rộng và ứng dụng mới
19 Hình ảnh nổi bật Lý thuyết tối ưu vectơ và ứng dụng trong kinh tế
20 Hình ảnh nổi bật Một số vấn đề chọn lọc về lý thuyết định tính hệ động lực và điều khiển
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".