Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt - mặn

Chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Hữu Chung
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu nhiệt mặn đối với quá trình vận tải bùn cát và biến đổi địa hình đáy biển trên cơ sở mô hình toán học
Kết quả đạt được
  • Hoàn thành 2 bài báo đăng tại tạp chí quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".