Một số vấn đề cơ bản của lý thuyết dòng chảy nhiều pha và có khả năng ứng dụng trong mô phỏng và dự báo lũ bùn cát

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Nguyễn Văn Điệp
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2007
Tổng kinh phí 240 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Hoàn thiện mô hình dòng chảy lũ lụt.
- Thử nghiệm xây dựng mô hình dòng chảy mang bùn cát trong bài toán vỡ đê, đập.
- Thử nghiệm xây dựng mô hình dòng chảy mang bùn cát trong lũ bùn đá, lũ quét.

Kết quả đạt được

- 1 BC tại hội nghị quốc tế.
- 1 BC tại hội nghị quốc gia.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".