Một số mô hình tiên tiến và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao trong mô phỏng số dòng chảy bao và tương tác dòng - vật thể

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Đức
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng
Nội dung đề tài

Nghiên cứu cơ bản những kỹ thuật mô phỏng dòng chảy và tương tác dòng - vật thể mới.

Kết quả đạt được

- 1 BC tại hội nghị quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".