Một số vấn đề cơ bản của dòng chảy nhiều pha trong đường ống

Chủ nhiệm đề tài TS. Hà Ngọc Hiến
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Xây dựng các mô hình tính toán dòng chảy nhiều pha. Kiểm tra, thiết lập các biểu thức đóng kín cho các mô hình dòng chảy nhiều pha trên cơ sở các mô hình lý thuyết và mô hình số
Kết quả đạt được

- Tổng quan các phương pháp NC dòng chảy nhiều pha trong đường ống
- 1 bài báo trên tạp chí quốc tế
- 2 BC hội nghị quốc tế
- 2 BC hội nghị quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".