Nghiên cứu chế độ chảy hai pha dầu - nước và tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí

Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Đình Trí
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng
Nội dung đề tài

- Nghiên cứu các chế độ chảy của dòng 2 pha dầu-nước trong ống, tác động thủy động học của nó lên đường ống vận chuyển dầu khí.  
- Đề xuất chế độ chảy thích hợp để giảm tác động thủy động học có thể gây ra sự ăn mòn bên trong ống

Kết quả đạt được

- 3 BC hội nghị quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".