Phương pháp bài toán ngược và sóng phi tuyến soliton

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Phạm Lợi Vũ
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 90 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Bài toán ngược tán xạ liên kết với phương trình Korteweg-de Vries có hệ số tán xạ âm
    Bài toán biên đối với phương trình Korteweg-de Vries có hệ số tán xạ âm
Kết quả đạt được
  • Hoàn thành 1 bài báo gửi đăng tại tạp chí quốc tế

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".