Nghiên cứu dao động trong cơ hệ chịu kích động ngẫu nhiên và các phương pháp giảm dao động có hại

Chủ nhiệm đề tài GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 210 triệu đồng

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".