Mô phỏng số và điều khiển cơ hệ chịu liên kết

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Đinh Văn Phong
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 120 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Đánh giá phương án kết hợp xây dựng các phương trình chuyển động dưới dạng symbolic và phương pháp số. Có so sánh và kết hợp khai thác một số phần mềm mã nguồn mở và đưa ra gói chương trình mô phỏng
Kết quả đạt được
  • Hoàn thành 2 BC hội nghị quốc gia và 1 bài báo đăng tại tạp chí quốc gia

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".